Employee Salary Bonus Supervisor Supervisor Supervisor
Stephen C. Cox $300 $50 Bob Bob Bob