مایع براق کنندۀ ظروف ماشین ظرفشویی ناتار

درخشان کننده و خشک کنندۀ سریع ظرف ها

در بسته بندی 500 میلی لیتری

درخشان کنندۀ ظرف ها

خشک کنندۀ سریع ظرف ها

مانع تشکیل لکه های آب بر روی ظرف ها

نام محصول وزن محصول (گرم) بسته بندی مادر تعداد در بسته بندی مادر ابعاد محصول (سانتیمتر) وزن بسته بندی مادر (کیلوگرم)
طول عرض ارتفاع
مایع براق کننده 570 کارتن 12 23/3 9/2 4 6/8