آدرس :
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سرافراز
خیابان پنجم، شماره 4، طبقه دوم
تلفن : 88749318 - 88734610 - 021
فکس : 88736088 - 021
پست الکترونیک : info@natarco.ir
اینستاگرام : instagram.com/natar.yach